سیدرضا موسوی دعا نویس علوی و رحمانی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸
سیدرضا موسوی دعا نویس علوی و رحمانی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸
سیدرضا موسوی دعا نویس علوی و رحمانی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸
سیدرضا موسوی دعا نویس علوی و رحمانی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸

سیدرضا موسوی دعا نویس علوی و رحمانی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸

سیدرضا موسوی دعا نویس علوی و رحمانی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸
سرکتاب دعا و طلسمات ادعیه نویسی و حکاکی طلسمات مجرب پاسخگویی از ۱۰صبح تا۱۰شب باطل الطلسم و سحر و جادو گشایش رزق و روزی گشایش بخت دختران مطلقه ها ایجاد مهرو محبت بین خانواده و… راضی کردن و تسخیر کردن جلب عشق شخص مورد نظر بازگشت عشق برای ازدواج دختر و پسر همسر که دیر به منزل می اید رهایی از مشکلات و گره ها خلاصی از عشق خرید و فروش(اجناس،کالا،زمین) مطیع کردن زبان بند قوی بستن زبان دشمن محبت بین زوجین احضار از دور بستن زبان همسر خلاصی از شر دشمن پیش خلایق عزیز شدن برکت مال و ترقی تجارت  برگشتن شخص مورد علاقه تسخیر قلب ازدواج با معشوق زبان بند همسر و خانواده ازار دهنده خلاصی از طلاق و جدایی جواب مثبت گرفتن از شخص حفاظت از چشم زخم خلاصی از جن و همزاد !!….و مشکلاتی که دارید میتوانید باما در میان بگذارید
دعا نویس قوی دعا نویس قدرتمند دعانویس با جواب سریع دعابرای باز شدن بخت اقبال مهره مار خر مهره انگشتر موکل دار دفع جن دفع همزاد دفع ترس رفع سردرد بستن دهان دشمنان زبانبند دعای سردی تماس بگیرید ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸سید رضا موسوی در خدمت شما بزرگواران و عزیزان میباشد
موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید
با سلام درود خدمت شما عزیزان و بزرگواران گرامی شماره واتساپ و تلگرام استاد عالی قدر سید رضا موسوی با شماره ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸فعال میباشد شما عزیزان میتوانید برای هماهنگی و دیدن نمونه کارها در این شبکه های اجتماعی هماهنگ کنید یا علی
کانال اینستاگرام seyd_reza_mosavi110

موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید سید رضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید

با سلام درود خدمت شما عزیزان و بزرگواران گرامی شماره واتساپ و تلگرام استاد عالی قدر سید رضا موسوی با شماره ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸فعال میباشد شما عزیزان میتوانید برای هماهنگی و دیدن نمونه کارها در این شبکه های اجتماعی هماهنگ کنید یا علی

دعا نویس قوی دعا نویس قدرتمند دعانویس با جواب سریع دعابرای باز شدن بخت اقبال مهره مار خر مهره انگشتر موکل دار دفع جن دفع همزاد دفع ترس رفع سردرد بستن دهان دشمنان زبانبند دعای سردی تماس بگیرید ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸سید رضا موسوی در خدمت شما بزرگواران و عزیزان میباشد

دعای دفع دشمن طلسم دفع دشمن طلسم جذب معشوق دعای جذب معشوق طلسم بازگشت معشوق دعای خیرو برکت طلسم خیرو برکت طلسم عزیز شدن درجمع خلایق دعا نویس صبی دعا نویسم یهودی دعا نویس حرفه ای دعا نویس فوری ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸

سید دعا نویس سید رضا موسوی
دعا نویس رحمانی و علوی
دعا نویسی هوالعلی العظیم
باطل السحردعای رزق و روزی طلسم رزق و روزی بخت گشا دهان بندطلسم مطیع کردن طلسم یا دعا مهرو محبت۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید

سرکتاب دعا و طلسماتادعیه نویسی و حکاکی طلسمات مجربپاسخگویی از ۱۰صبح تا۱۰شبباطل الطلسم و سحر و جادوگشایش رزق و روزیگشایش بخت دختران مطلقه هاایجاد مهرو محبت بین خانواده و…راضی کردن و تسخیر کردنجلب عشق شخص مورد نظربازگشت عشقبرای ازدواج دختر و پسرهمسر که دیر به منزل می ایدرهایی از مشکلات و گره هاخلاصی از عشقخرید و فروش(اجناس،کالا،زمین)مطیع کردنزبان بند قویبستن زبان دشمنمحبت بین زوجیناحضار از دوربستن زبان همسرخلاصی از شر دشمنپیش خلایق عزیز شدنبرکت مال و ترقی تجارت برگشتن شخص مورد علاقهتسخیر قلبازدواج با معشوقزبان بند همسر و خانواده ازار دهندهخلاصی از طلاق و جداییجواب مثبت گرفتن از شخصحفاظت از چشم زخمخلاصی از جن و همزاد!!….و مشکلاتی که دارید میتوانید باما در میان بگذارید۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸تماس بگیرید

۰۹۰۳۰۸۲۳۶۸۶ سید رضا موسوی دعا نویس علوی و رحمانی در کوتاه ترین زمان جوابگیری و رفع مشکل
سیدرضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸و۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸
سرکتاب دعا و طلسماتادعیه نویسی و حکاکی طلسمات مجربپاسخگویی از ۱۰صبح تا۱۰شبباطل الطلسم و سحر و جادوگشایش رزق و روزیگشایش بخت دختران مطلقه هاایجاد مهرو محبت بین خانواده و…راضی کردن و تسخیر کردنجلب عشق شخص مورد نظربازگشت عشقبرای ازدواج دختر و پسرهمسر که دیر به منزل می ایدرهایی از مشکلات و گره هاخلاصی از عشقخرید و فروش(اجناس،کالا،زمین)مطیع کردنزبان بند قویبستن زبان دشمنمحبت بین زوجیناحضار از دوربستن زبان همسرخلاصی از شر دشمنپیش خلایق عزیز شدنبرکت مال و ترقی تجارت برگشتن شخص مورد علاقهتسخیر قلبازدواج با معشوقزبان بند همسر و خانواده ازار دهندهخلاصی از طلاق و جداییجواب مثبت گرفتن از شخصحفاظت از چشم زخمخلاصی از جن و همزاد!!….و مشکلاتی که دارید میتوانید باما در میان بگذارید و۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸

سرکتاب دعا و طلسمات ادعیه نویسی و حکاکی طلسمات مجرب پاسخگویی از ۱۰صبح تا۱۰شب باطل الطلسم و سحر و جادو گشایش رزق و روزی گشایش بخت دختران مطلقه ها ایجاد مهرو محبت بین خانواده و… راضی کردن و تسخیر کردن جلب عشق شخص مورد نظر بازگشت عشق برای ازدواج دختر و پسر همسر که دیر به منزل می اید رهایی از مشکلات و گره ها خلاصی از عشق خرید و فروش(اجناس،کالا،زمین) مطیع کردن زبان بند قوی بستن زبان دشمن محبت بین زوجین احضار از دور بستن زبان همسر خلاصی از شر دشمن پیش خلایق عزیز شدن برکت مال و ترقی تجارت  برگشتن شخص مورد علاقه تسخیر قلب ازدواج با معشوق زبان بند همسر و خانواده ازار دهنده خلاصی از طلاق و جدایی جواب مثبت گرفتن از شخص حفاظت از چشم زخم خلاصی از جن و همزاد !!….و مشکلاتی که دارید میتوانید باما در میان بگذارید ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸

۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸سیدرضا موسوی

seyd_reza_mosavi110

seyd_reza_mosavi110 ادرس کانال اینستاگرام سیدرضا موسوی ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸ و۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸

سرکتاب یا معاینه روحانی

برای پی بردن به مشکلات و سحر و طلسم و همزاد,سرکتاب,معاینه روحانی,باز کردن سرکتاب,پی بردن به مشکلات با سرکتاب,پی بردن به سحر جادو و طلسم با سرکتاب,پی بردن به مشکلات روحی و روانی با سرکتاب,پی بردن به جن و همزاد با سرکتاب دوستان عزیز چنانچه مشکلی دارید ،اعم از مشکلات کاری،مالی،زناشوئی،ازدواج ، جن و همزاد، مشکلات روحی روانی، سحر و طلسم، گره در امورات زندگی، و امثالهم …. میتونید درخواست معاینه روحانی بدین تا توسط استاد مورد بررسی قرار بگیرین. برای اینکار نیازی به حضور شما نیست و فقط با دادن اطلاعاتی مثل نام و نام مادر و …. به صورت غیر حضوری توسط استاد و با موکل، مشکل شما مورد بررسی قرار میگیرد و علت و نیز راهکار هم گرفته میشود .

تفاوت استخاره با تفال و سرکتاب گرفتن دینی استخاره با تفأل فرق دارد، در استخاره انسان واقعا بین دو راه متحیر است و بعد از مشورت با اهلش و تفکر و تعقل …. راهی نمی تواند پیدا کند و از خدا طلب خیر می کند و همچنین در استخاره طلب خیر دنیا و آخرت است از خدای سبحان، بدین معنا که کسی که استخاره می کند تنها خیر دنیا را در نظر نمی گیرد بلکه خیر دنیا و آخرت را توأمان در نظر می گیرد.. اما تفأل آینده نگری و پیش بینی آینده به جهت این است که برای ما معلوم شود مریض خوب می شود یا می میرد، گمشده ای پیدا می شود یا نه، فلانی با من دوست می شود یا نه؟ فلانی رابطه اش را با من ادامه می دهد؟ و… این گونه تفأل زدن به قرآن مورد نهی قرار گرفته است و این غیر از استخاره گرفتن به وسیله قرآن است.

سرکتاب و معاینه روحانی شامل موارد زیر بوده و تمامی این موارد مرا مشخص می سازد : ایا طلسم دارم؟ ایا چشم زخم خورده ام؟ ایا همزاد بد دارم؟ ایا جن زده شده ؟ ایا جن عاشق دارم؟ ایا جادو سحر و دعا دارم؟ ایا نحسی دارم؟ ایا رزقم بسته شده است؟ ایا بختم بسته شده؟ ایا بختم بازه؟ ایا چله دارم؟ ایا بستگی دارم؟ مشخص شدن جفت بودن طالع دو شخص برای ازدواج مشخص شدن وعنصریت شخص و طبع وی مشخص شدن دلیل مشکلات پیش آمده درزندگی توجه داشته باشید سرکتاب ومعاینه روحانی بافال و پیشگویی و آینده نگری وغیب گویی کاملا فرق دارد پس با شناخت کافی تصمیم بگیرید هزینه سرکتاب ۳۰تومان میباشد ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸ سید رضا موسوی

سرکتاب و معاینه روحانی شامل موارد زیر بوده و تمامی این موارد مرا مشخص می سازد : ایا طلسم دارم؟ ایا چشم زخم خورده ام؟ ایا همزاد بد دارم؟ ایا جن زده شده ؟ ایا جن عاشق دارم؟ ایا جادو سحر و دعا دارم؟ ایا نحسی دارم؟ ایا رزقم بسته شده است؟ ایا بختم بسته شده؟ ایا بختم بازه؟ ایا چله دارم؟ ایا بستگی دارم؟ مشخص شدن جفت بودن طالع دو شخص برای ازدواج مشخص شدن وعنصریت شخص و طبع وی مشخص شدن دلیل مشکلات پیش آمده درزندگی توجه داشته باشید سرکتاب ومعاینه روحانی بافال و پیشگویی و آینده نگری وغیب گویی کاملا فرق دارد پس با شناخت کافی تصمیم بگیرید هزینه سرکتاب ۳۰تومان میباشد ۰۹۳۹۰۱۱۱۸۲۸ سید رضا موسوی